İş Dünyası İçin ÇEVRESEL AYAK İZİ

SU AYAK İZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

KARBON AYAK İZİ

ATIK AYAK İZİ

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)

Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi hakkında: Türkiye'nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600’e ulaşıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0232 463 8080 nolu telefonu arayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.


Proje Hakkında

Sivil Toplum Diyaloğu-IV–Çevre Hibe Programı kapsamında yürütülen “Environmental footprinting scheme for businesses”  (İş Dünyası İçin Çevresel Ayak İzi) projesi ile 12 ay boyunca Carbon Trust, Ege Orman Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği aralarında güçlü bir sinerji oluşturarak Türkiye’de çevresel ayak izi etiketleme sistemi kurmuşlardır.

15.02.2016 tarihinde başlayan proje kapsamında Türkiye'de üretilen özellikle ihracata yönelik ürünler için çevresel ayak izinin oluşturulması, belgelendirilmesi ve buna ilişkin ürün etiketlerinin hazırlanması konusunda AB üye ülkelerinde yapılan çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri aktarılarak, pilot olarak seçilen sektörlerde İzmir’de üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kurulmak üzere iş birliği yapılmıştır.

Karbon emisyonlarını azaltmak, doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için Şirketlere yol haritası olacak sistemin ilk uygulayıcıları olan pilot firmalar; cam sektöründe Yorglas Cam Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., yapı malzemeleri sektöründe AKG Gazbeton İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş., ambalaj sektöründe Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Türk sanayisinin çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüşerek, dünya ihracatından daha fazla pay almasında ivme kazandırmayı amaçlayan projenin iştirakçileri Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İ.A.O.S.B), Polibak Plastik Film Sanayi A.Ş. ve Ege TV’dir.